Fakta om prosjektet

Per i dag har Bane NOR ingen avtale med Jernbanedirektoratet om planlegging av strekningen Porsgrunn – Skien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan for årene 2018-2029. I siste halvdel av denne perioden er det satt av midler til planlegging av Grenlandsbanen.

I 2016 offentliggjorde Bane NOR en rapport (konseptutvalgsutredning) som anbefalte en framtidig dobbeltsporet Grenlandsbane. Bane NOR har foreslått at jernbanen kan gå sørover, utfra dagens spor mellom Porsgrunn og Skien, og kobles på Sørlandsbanen gjennom en ny, seks mil lang trasé.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det ikke satt av noen midler til utbygging av dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien. Per i dag har Bane NOR ingen avtale med Jernbanedirektoratet om denne strekningen.