Porsgrunn–Skien

Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018-2029. I siste halvdel av denne perioden er det satt av midler til planlegging av Grenlandsbanen.

Det er imidlertid ikke satt av noen midler til utbygging av dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien. Per i dag har Bane NOR ingen avtale med Jernbanedirektoratet om denne strekningen.

2015
2016
2032
  • Valg av rådgiver
  • Ferdigstillelse av KVU for Grenlandsbanen
  • Vestfoldbanen skal være ferdig utbygd.