Naboinformasjon

Bane NOR har som mål at alle som kan bli berørt av våre prosjekter skal være godt informert om våre planer og arbeider. 

På nettsiden "Dette skjer nå" legger vi fortløpende ut informasjon om planlagt arbeid.  Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer viktig informasjon.

Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trase, tunneler, fremdrift med mer!

Du kan abonnere på SMS-varsling og se hvor det er planlagt sprengning på https://nabovarsling.no/unb 
Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)Digitale møter
For å avvikle møter digitalt bruker vi verktøyet Teams. Dette foregår på denne måten:

 • I forkant av møtet finner du en lenke til møtet på denne siden
 • Klikk på lenken for å starte Teams (du behøver ikke å installere programmet på forhånd)
 • Velg om du vil åpne møtet i Teams-programmet (dersom du allerede har installert det) eller i nettleser
 • Du behøver ikke å logge deg på, du kan være anonym
 • Du kan nå se og høre presentasjon fra Bane NOR, og sende inn spørsmål og kommentarer i et eget sidefelt
 • NB! Husk å ha på lyd
 • Ingen av de andre deltagerne kan se eller høre deg
 • Alle spørsmål og kommentarer blir moderert før de eventuelt gjøres synlige for alle, slik at for eksempel private opplysninger kan skjules.
 • Upassende kommentarer vil bli slettet
  NB! Vi anbefaler at du logger deg på møtet noen minutter før det starter
 • Et opptak av møtet vil være tilgjengelig i en tid i etterkant for deg som ikke har anledning til å delta.

Siste møte
14. april 2021 - kl. 18.00-19.00
Informasjonsmøte for naboer på Viulsrød
Dette ble presentert

Nyhetsbrev
Prosjektet sender jevnlig ut nyhetsbrev til naboer av anlegget.

Dispensasjon fra støygrenser
Når Bane NOR gjennomfører et så stort utbyggingsprosjekt som nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, så vil noen av anleggsaktivitetene overskrider grenseverdiene for anleggstøy i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Les mer her

Grunneiere og grunnerverv
Når Bane NOR bygger infrastruktur for jernbane i Norge, må vi ha rettigheter til arealer som skal brukes midlertidig til anleggsområde og permanent til ny jernbane. Det kalles grunnerverv