Snart nytt kjøremønster på rv. 19 ved Viulsrød

Nå blir det snart forandringer på veiene ved Viulsrød. I neste fase ledes trafikken fra Horten inn på (den nybygde) Tokerødveien og under den nye jernbanebrua. Gang- og sykkeltrafikk går trygt adskilt ved siden av.

Prinsipp-skissen viser den neste, midlertidige, trafikkløsningen på Viulsrød.
Dronefoto: Jan Morten Roberg / Bane NOR

Det er viktig at trafikantene holder farten nede og respekterer skilt og trafikkregler i de midlertidige løsningene. Vi håper å få på plass endelige løsninger for alle de berørte veiene i løpet av juni.