Ho, ho, ho! Tur- og skiløypa på Barkåker er ferdig til bruk!

Bane NOR måtte gjøre om litt på både vei og turløype i området der det går bru over jernbanen. Nå er vi ferdige.

Tur- og skiløypa er blitt bredere enn før, og gir plass for løypemaskin. Vi har satt opp rekkverk mellom bilveien og turstien for å beskytte myke trafikanter, og etter hvert kommer det ny belysning ved kulverten.

Så når løypene blir preppa, er det bare å spenne på seg skiene – god tur!