Sommerferie 2021

Det er fortsatt en stund til, men nå er det klart hvilke uker det blir redusert aktivitet på anlegget i sommer.

Årets sommerferieperiode i utbyggingsprosjektet blir i ukene 28, 29 og 30. Det innebærer en reduksjon i anleggsaktiviteten fra 12. juli til og med 1. august.

Selv om det blir en reduksjon i aktiviteten på anlegget vil det være enkelte arbeider som må gjøres også i denne preikoden. Det vil også være ettersyn og vakthold og vedlikehold, gjennom hele sommeren. For å få til dette vil det  trafikk på anleggsveiene. 

Merk at sommerferieukene er fremskyndet med en uke i forhold til hva som ble presentert på informasjonsmøtet 14. april.