Ett år siden oppstart

Ved månedsskiftet var det ett år siden vi markerte offisiell anleggsstart for utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Etter at samferdselsministeren tok første spadestikk har det skjedd mye på strekningen.

Omtrent hver fjortende dag sender vi opp en drone som dokumenterer det hele fra luften. I videoen over kan du se litt av det vi har gjort.

Det nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i 2025. Da vil det bli dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo.