Skiløype legges om

Flere turløyper må flyttes når det bygges nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Nå er skiløypa på Skoppum lagt om.

På illustrasjonen under viser den røde streken, som går fra idrettsanlegget, hvor løypa blir liggende i byggeperioden. Den stiplede gule streken viser hvor det kommer anleggsgjerde.

Turløype Skoppum