Spuntingen i gang på Viulsrød

For å bygge den delen av Skottåstunnelen som skal være betongtunnel må vi spunte på Viulsrød. Arbeidet kan komme til å overskride grenseverdiene for støy.

Når Bane NOR gjennomfører et så stort utbyggingsprosjekt som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, vil noen av anleggsaktivitetene dessverre overskride grenseverdiene for anleggsstøy i gjeldende reguleringsplan. Bane NOR og entreprenøren må forholde seg til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 

Bane NOR har derfor fått dispensasjon fra Horten kommune for overskridelse av støyverdiene for arbeidsoperasjoner som vi vet ikke kan gjennomføres uten at vi overskrider støygrensene.  

Det skal være en pause i arbeidet mellom kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides. Arbeidet følger utover det normal arbeidstid i dagsonen (07-19 mandag-fredag og 08-16 på lørdager).

Spuntingen som nå har startet kommer til å foregå periodevis i ca. fire måneder fremover. Vi beklager ulempene dette arbeidet medfører.

Dersom du mener du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du ta kontakt med prosjektets nabokontakt på unb@banenor.no eller på telefon 904 19 578 mellom kl. 09 og 15 mandag til fredag

Her kan du se hvor spuntlinjen skal gå på Viulsrød.