Spørsmål og svar

Vårt informasjonsmøte 11. mars ble dessverre avlyst. I den anledningen åpnet vi for at de som hadde tenkt seg dit kunne sende inn spørsmål. Her kan du lese spørsmål og svar:

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vil strekning fremdeles bygges for at det i fremtiden vil kunne kjøres i 250 km/t på strekningen? Det har tidligere blitt snakket om at man må gjøre noen utbedringer av den korte tunellen ved Nykirke for at det skal være mulig.

Ja. Strekningen bygges for en maksimalhastighet på 250 km/t. Tangentunnelen, som var dimensjonert for hastigheter opptil 200 km/t da den ble bygget, skal oppgraderes. 

Vil det blir mye omkjøringer for kollektivtransporten? Sånne til vil ofte føre til forsinkelser.

Det vil bli perioder hvor trafikken legges om på E18 og Rv19, men ikke lange omkjøringer. Vi venter ikke at det skal skape store forsinkelser for kollektivtrafikken.