Nytt kjøremønster på Rv19

Tirsdag 1. september blir den nye permanente rundkjøringen på Rv19 ved Viulsrød etter planen tatt i bruk. Det medfører noen endringer i kjøremønster for tilgang til Knudstadveien, Jotronbygget og Ferno Norden.

Slik blir kjøremønsteret når den nye permanente rundkjøringen tas i bruk.

På illustrasjonen over kan du se hvordan det nye kjøremønsteret blir når rundkjøringen etter planen tas i bruk tirsdag 1. september.

Den midlertidige avkjøringen  til Knudstadveien rett inn fra Rv19 fjernes.

Tilkomst til Knudstadveien, Jotron og Ferno Norden blir fra veien markert P-19 på illustrasjonen. Denne kommer man til ved å kjøre mot nord ut av den nye permanente rundkjøringen.