Informasjonsmøte gjennomført på nett

Onsdag 19. august gjennomførte Bane NOR og entreprenør Sapi Nor informasjonsmøte for naboer ved Kopstad/Nykirke. Møtet ble gjennomført digitalt via Teams.

Skjermdumpt fra informasjonsmøtet ble kringkastet fra møterommet. På bildet (f.v): Morten Strømmen, Stein Harneshaug, Anders Dahl Johansen, Stein Ole Innset, Rune Butzbach  (Sapi Nor) og Georg Fillingsnes (Sapi Nor)

Det var prosjektleder underbygning, Stein Ole Innset, som ønsket velkommen til møtet. Innledningsvis var det en rask gjennomgang av hva som skal bygges i prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker og hva som er gjort frem til nå.

Deltakerne som fulgte møtet kunne se og høre presentasjonen, og fikk mulighet til å sende inn spørsmålene skriftlig. Det var en mulighet flere benyttet seg av.

Hva skjer fremover

Så var det Rune Butzbach, leder for Ytre miljø i Sapi Nor, sin tur til å presentere hva som var i vente fremover.

Han fortalte om de forestående arbeidene med Bollerud fjellskjæring, Kopstadtunnelen samt omleggingen av E18 og Kopstadveien.

Fra presentasjonen

– Bollerud er i bunn og grunn en 40 meter høy fjellkolle, og den blir vi nødt til å fjerne noe av for å få plass til den nye jernbanen. Dette med å sprenge fjell er noe vi gjør nesten hver dag, men det spesielle med dette er at det er så nært den eksisterende jernbanen, fortalt Butzbach.

Entreprenøren kommer til å starte med å sette opp en sikkerhetsbarriere mellom eksisterende jernbane og Bollerud. Dette er arbeid som må foregå på natten, når det ikke er togtrafikk. Det videre arbeidet med sprengning og pigging vil foregå på dagtid, kunne Butzbach fortelle.

– Men hvis klokken passerer 19 og det er noe fjell som vi ikke er sikker på sitter helt fast, så fortsetter vi til det er gjort. Når de er sagt, viser støyberegningene at det ikke er noen boliger som kommer til å få støy over den anbefalte grenseverdien for natt på 45dB.

Arbeidet med sikkerhetsbarrieren skal etter planen starte i løpet av kommende måned.

Kopstadtunnelen

Fra presentasjonen

Neste punkt var Kopstadtunnelen, en 900 meter lang tunnel som skal bygges i fire deler og 15 faser.

– Grunnen til at vi bygger den i fire deler, er at vi skal ha trafikk på E18 og Kopstadveien i hele byggeperioden. Vi kommer altså ikke til å stenge for trafikk på noe tidspunkt og derfor er vi nødt til å dele det opp, fortalte Butzbach.

Arbeidet med Kopstadtunnelen vil medføre noe støy, først og fremst på dagtid. Det dreier seg om spunting, boring av jordankre, noe sprengning i tillegg til utgraving og massetransport.

– Så kan det bli noen arbeider utenfor dagtid, det er alltid noen unntak. Vi kan komme til å utføre jordforbedring frem til kl. 22. Det er noe vi gjør allerede nå flere steder på anlegget, og det har ikke overskredet grenseverdiene for støy. Men det er viktig å understreke at selv om vi holder oss innenfor kravene, så vil dere kunne høre oss.

I tillegg til dette vil det kunne bli noe spunting nær E18 på natt. Årsaken til det er sikkerhetskrav ved arbeid så nært motorveien. Butzbach anslo at de ville kunne klare å gjennomføre dette på 1-2 netter.

Noe av dette arbeidet vil overskride de anbefalte grenseverdiene for støy, men Horten kommune har gitt dispensasjon til at entreprenøren går over disse.

– Vi er i gang med å spunte nå, og i øyeblikket holder vi oss under grensen, men det kan endre seg om vi treffer på noe hardt, fortalte Butzbach.

Spørsmål og svar

Etter presentasjonen ble innsendte spørsmål besvart. Flere var opptatt av trafikksikkerheten og en spurte hva Bane NOR tenkte rundt det med skoleveien for de elevene som måtte gå langs Kopstadveien når E18 legges om.

Prosjekteringsleder Morten Strømmen, kunne fortelle at trafikken på E18 ikke skulle omdirigeres på lokalveinettet.

– Trafikken på E18 skal hele tiden gå på E18, så det blir ikke noe trafikkøkning på lokalveinettet, sa Strømmen.

Hva skjer med eksisterende spor?

Hva som kommer til å skje med eksisterende spor gjennom Nykirke, var det også mange som lurte på. Dette kunne prosjektsjef Anders Dahl Johansen svare på.

– I prinsippet blir eksisterende spor nedlagt. Det er som mange kjenner til muligheter for at det kan bli en godsterminal på Kopstad. Derfor blir ca. en kilometer av eksisterende spor lengst nord liggende. Resten vil bli fjernet, og så er det ikke bestemt hva resten av traseen skal brukes til.

Hva skjer med anleggsveien sør for Kopstad nå anleggsarbeidet er ferdig?

– Reguleringsplanen sier at alle anleggsveier skal fjernes. Det er vårt ansvar, svarte Morten Strømmen.

Kommer broen over E18 nord for Kopstad til å forbli?

– Ja, lød svaret fra Morten Strømmen.

Hellandveien

En annen innsender mente trafikken på Hellandveien ville øke i forbindelse med omlegging av E18, og lurte på om det ville bli noen tiltak for trafikksikkerheten der og lurte også på om det ville bli gjort reparasjoner som følge av økt trafikk.

– Vi forventer ikke store trafikale utfordringer på E18 siden det er lagt opp til en fartsgrense på 70 km/t gjennom hele omleggingen og god kapasitet. Når det gjelder dialog med vei-eiere i forbindelse med påvirkning av utbygningsprosjektet, så vi det bli tatt direkte med dem, ettersom hvilke veier som blir berørt, svarte Stein Ole Innset.

– Vi vil opprettholde fire felt på E18, så det blir ikke redusert antall felt og forventer ikke at lokalveinettet blir belastet noe ekstra, supplerte Morten Strømmen.

Se møtet i opptak

Dersom du ikke hadde anledning til få med deg møtet, er det fortsatt mulig å se det i opptak. Du finner det ved å klikke på denne lenken.