Ny karttjeneste for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Lurer du på hvor langt tunnelarbeidene har kommet, eller hvor langt det er fra huset ditt til det nye jernbanesporet? Nå kan du prøve Bane NORs nye karttjeneste for naboer til anleggsområdet.

Slik ser den nye karttjenesten ut. (Skjermdump)

Utbyggingen av det nye dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker pågår for fullt, og i slutten av august kom også tunneldrivingen i gang. Nå lanserer vi en helt ny karttjeneste. Her kan du se hvor mye av tunnelene som er sprengt ut, hvor vi skal spunte, riggområder, anleggsveier og hvor langt det er fra nærliggende hus til det nye jernbanesporet – for å nevne noe.

Klikk på huset ditt

I kartet er alle eiendommer som ligger nærmere enn en kilometer fra det nye jernbanesporet markert med en blå prikk. Ved å klikke på denne får du opp informasjon om hvor langt det er til nytt jernbanespor, nærmeste tunnel eller tverrslag innenfor en kilometers radius.

Ved å klikke på eiendommene får man opp informasjon om avstand til jernbanesporet m.m.

Prøv den nye karttjenesten her

Kartet har flere lag med informasjon du kan skru av og på. Her er det mulig å velge å vise midlertidige anleggsveier, tunneler, bruer, spuntlinjer, riggområder og deponier.

Følg tunneldrivingen

Kartet er dynamisk. Det vil endre seg i takt med fremdriften. Det er blant annet mulig å følge med på hvor langt vi har kommet inne i tunnelene. På kartet viser det gule feltet hvor tunnelene skal gå. Planlagt fremdrift er markert rødt, og den delen av tunnelen som er ferdig sprengt er grønn.

(Skjermdump)

Flere avganger og høyere fart

Når det nye dobbeltsporet blir tatt i bruk vil det være mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Strekningen på 13,6 km får også to bruer og tre nye tunneler (totalt 5,1 km) og ny stasjon ved Viulsrød litt sør for Skoppum.

Den nye stasjonen får stor innfartsparkering og gode forbindelser for gående og syklister. Prosjektet inneholder også fire beredskapsplasser og tre rømningstunneler.