Midlertidig omlegging av sti

Ved innkjøring til Nordre Brekke medfører arbeid med planfri krysning av vei, tursti og anleggsvei at vi må legge om turstien. Det betyr i første omgang at turstien vil gå på grusvei som også brukes til biltrafikk i ca. 300 meter. Dette vil vare i en ukes tid.

Illustrasjonen viser anleggsområdet og hvor turstien legges om.

Området der arbeidene skal foregå vil være stengt av med gjerder. Det vil ikke være trafikk med anleggsmaskiner på veien så lenge stien går langs den.

Når arbeidene er gjennomført, legges turstien om mot vest i en sløyfe utenom
anleggsgrensen.