Juleferie i utbyggingen

Fra og med søndag 20. desember til og med søndag 3. januar er det juleferie i utbyggingsprosjektet. Det vil fortsatt være noe synlig aktivitet på anlegget, men det er ikke planlagt støyende arbeider i denne perioden.

Her i Gråmunktunnelen blir det ikke tunneldriving i julen. Det blir stille også fra Skottåstunnelen.

Denne høsten har det vært høy aktivitet langs den 13,6 km lange strekningen som skal bli til det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Det blir ikke lavere aktivitet i 2021.

I årets to siste uker blir det imidlertid betydelig mindre støy fra anleggsområdet. De aller fleste som jobber på anlegget reiser hjem for en velfortjent juleferie, og utbyggingsprosjektets naboer får en vel unt pause fra støy og rystelser.

Fra og med neste uke er det ikke planlagt sprengninger eller støyende arbeider.

Mandag 21. desember gjennomføres arbeid med en grøft langs anleggsvei mellom Skaug gård og deponi 7 i en kort periode. Tunnelentreprenør LNS kommer til å gjøre noe vedlikehold av sitt utstyr frem til 22. desember. Det vil være folk på jobb på kontorer og riggområder. Det vil være ettersyn og vakthold og vedlikehold, gjennom hele julen. For å få til dette vil man også kunne se noe trafikk på anleggsveiene. 

Bortsett fra det, blir det fredelig på anleggsområdet frem til mandag 4. januar 2021.