Endret kjøremønster på Viulsrød

Tirsdag 12. mai blir det etter planen omlegging på Viulsrød. Omleggingen vil vare i 2-3 måneder – frem til ny rundkjøring åpner på Rv. 19.

Omleggingen består i at det blir en ny på-/avkjøring til Rv. 19 for eiendommer i Knudstadveien og Stenbjørnrødveien. På illustrasjonen over, kan du se endringen.  

Bildet under er tatt 24. april. Den nye på-/avkjøringen kommer helt til venstre på bildet:

 

Endringen var tidligere planlagt gjennomført mandag 11. mai, men er nå utsatt til 12. mai.