Avlyser informasjonsmøte på Nykirke

Vi ønsker å være føre var med tanke på spredning av coronaviruset. Derfor avlyser vi informasjonsmøtet i Nykirke bygdehus onsdag 11. mars.

Dette er et resultat av at vi ønsker å være på den sikre siden i denne uavklarte situasjonen.

Informasjonen som skulle ha blitt presentert på møtet, vil i stedet publiseres som en artikkel på våre nettsider