Vannledning på Viulsrød flyttes

Som forberedelse for byggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, må Bane NOR (i samarbeid med Vestfold Vann IKT) flytte og bytte deler av hovedvannledningen på Viulsrød.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vannledningen er laget av stål, kledd med fiberbetong, og det er mulig at den ikke tåler rystelsene fra anleggsarbeidene. Derfor skal Bane NOR erstatte vannledningen med rør av plast, og flytte den så den går klar av det nye sporet.

På grunn av sikkerheten til naboene, bygger vi en kort, midlertidig anleggsvei. Veistubben går fra Knudstadveien, mellom bygningene til Jotron og Avis, og opp til anleggsområdet. På denne måten får vi skilt trafikken til boligene fra anleggstrafikken. I tillegg skal det bygges en kort strekning med gang- og sykkelvei mellom og rv. 19 og Knudstadveien.

Arbeidene utføres av entreprenør H & K Sandnes (fra Larvik).
De vil ha en liten anleggsrigg stående nord for Ferno Norden, og begynner antakelig å rigge seg til i slutten av august.

Det som vil merkes best, er gravingen og mindre sprengninger i midten av september.
Arbeidene skal ifølge planene være ferdige til jul.

Bane NOR oppfordrer alle foresatte om å snakke med barna i området om det å holde trygg avstand og respektere anleggsgjerder og skilt.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til 

Bent Einrud Johansen, byggeleder
Bent.Einrud.Johansen@banenor.no
+47 456 01 827

eller

Anne Mette Storvik, kommunikasjonsrådgiver
anne.mette.storvik@banenor.no
+47 911 92 112