Storfornøyd med steinalder-funnene

– Dette er en eksepsjonelt godt datert bosetting fra en lite kjent periode, oppsummerer Gaute Reitan, som har vært leder for de arkeologiske utgravingene i Vestfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gaute Reitan, utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum (UIO) med noen av funnene fra Vestfold. I bakgrunnen vises et ferdig utgravd felt.
Tekst og foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Kulturhistorisk museum (Universitetet i Oslo, UIO) har hatt utgravninger flere steder i Vestfold i forbindelse med at Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Nå har de pakket sammen og dratt. Er de fornøyde med funnene de har gjort?

– Vi hadde gode grunner til å anta at dette skulle bli bra, basert på forundersøkelsene og registreringene til Vestfold fylkeskommune, sier Gaute Reitan som er utgravingsleder (UIO) for undersøkelsene i jernbanetraseen. Og heldigvis levde områdene opp til forventningene.

– Denne delen av eldre steinalder (ti tusen år tilbake i tid) er lite undersøkt, og disse funnene gir mye ny kunnskap fordi boplassene vi har funnet er så store. Blant annet gir det viktig informasjon om bosettingsmønsteret i perioden. Utviklingen av områdetilhørighet og bofasthet er blant de store, viktige problemstillingene i steinalderforskningen, sier Reitan fornøyd.

Dagliglivet
– Det varierte materialet gir kort sagt en mye større innsikt i dagliglivet. Og det er jo dette som er spennende med arkeologi, at gjenstandene viser oss livet bak, sier den oppglødde arkeologen.

Det var et rikt dyreliv her, både til lands og til vanns. Steinaldermenneskene bosatte seg antakelig i strandkanten, og flyttet med når havet trakk seg tilbake. De spiste store mengder hasselnøtter, østers, blåskjell, kjøtt og fisk. Under denne utgravingen er det funnet flere sesongboplasser, og det er tydelig at de hadde kontakt med hverandre. Utgravingslederen har et håp om at noen bein som er funnet kan gi spennende resultater når de blir analysert.

Utvekslet ideer
–De møttes, og de utvekslet både kunnskap og folk, noe som var bra for utviklingen, smiler Reitan. Rundt 8300 år f.Kr. spredte det seg for eksempel en ny måte å produserer redskaper på fra Russland, via Kolahalvøya, Finland og Nord-Norge. Få generasjoner senere var denne teknikken tatt i bruk også i Vestfold.

Importert flint
­–Funn av kjegleformede emner viser at de bearbeidet stein både målrettet og med store ferdigheter, sier Reitan. De dæljet ikke tilfeldig løs på et stykke flint, og håpet på å få en skarp kant.

Verdt å merke seg er at vi ikke har flint som en naturlig bergart i Norge. Så hvis du finner en skarp flintbit i blomsterbedet ditt, er dette sannsynligvis et redskap bearbeidet av importert stein fra Sverige eller Danmark – altså et ekte steinalderfunn.Et liv på farten
Arkeologer jobber der utgravingene er.

– Vi bor i ryggsekk halve året, sier Reitan med et smil. Flere av de andre arkeologene skal videre på andre utgravinger, sesongen varer kanskje to måneder til. Reitan selv skal tilbake til Oslo og katalogisere og studerer funnene fra Vestfold.

Sverre Magnus Stubberud og Karin Kaldhussæter Lindboe, begge fra UIO, kjemper seg gjennom de aller siste massene i Vestfold. Det blir funn helt til siste slutt.

Klar bane for jernbanen
Kulturhistorisk museum har nå erklært at Bane NOR har oppfylt forpliktelsene sine, og kan starte byggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.
­

– Det er godt å vite at samarbeidet vårt har gitt så bra resultater, og at vi ikke trenger å bekymre oss for at vi ødelegger viktige arkeologiske funn, sier Anders Dahl Johansen, prosjektsjef for byggingen av Nykirke-Barkåker.

Viktig for InterCity
Bane NOR starter byggingen av ca. 14 km med dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg i desember 2019. Inkludert i prosjektet er også en ny stasjon på Skoppum, med tre spor til plattform, stor innfartsparkering og gode forbindelser til både bilveier og gang- og sykkelveier.

Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig i slutten av 2024. Da skal etter planen også nytt dobbeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen skal stå ferdig. Da er det sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og en dobling av kapasiteten.