NRC-arbeidsfellesskap tildelt kontrakt

Bane NOR har tildelt to kontrakter knyttet til arbeidet med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS vant kontrakten for jernbanetekniske arbeider på strekningen Nykirke-Barkåker. I Drammen er Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakten for løsmasse- og betongtunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av hvordan det kan bli ved nye Skoppum stasjon.

- Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen, Lars Tangerås. 
- Arbeidet med å skape en bedre hverdag for reisende på Vestfoldbanen er godt i gang, og nå er vi enda et stort skritt nærmere dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. 

Stor jernbaneteknisk kontrakt til NRC 

For prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker har Bane NOR tildelt totalentreprisen for jernbanetekniske arbeider til Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS. Dette innebærer alle jernbanetekniske arbeider unntatt signal, for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke, sør for Holmestrand, til Barkåker, nord for Tønsberg. Kontrakten har en verdi på 793 MNOK. 

Dette er en av de første gangene det gjennomføres en så stor totalentreprise for alle jernbanetekniske fag.  

- Vi er svært godt fornøyd med at konkurransen har truffet både det norske og det europeiske markedet, sier Tangerås. 
- Fire selskaper var prekvalifisert og samtlige ga tilbud, det er vi veldig fornøyd med. 

Veidekke bygger hele tunnelen i Drammen 

For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane NOR tildelt totalentreprisen for løsmasse- og betongtunnel til Veidekke Entreprenør AS. Kontrakten har en verdi på 1.827 MNOK, og inkluderer en 540 meter lang betongtunnel, som går over i en 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen.  

Dette er den andre tunnelkontrakten Veidekke vinner i prosjektet i Drammen. Tidligere i høst signerte Bane NOR kontrakt med selskapet om bygging av en 6km lang bergtunnel gjennom Strømsåsen. Løsmasse- og betongtunnelen skal koble seg på denne bergtunnelen.  

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.