Nå rydder vi skog på Barkåker

Bane NOR rydder skog langs traseen i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Nå skal vi rydde skog på Barkåker, og vi starter opp mandag 14. januar. Det vil pågå skogrydding og utkjøring av tømmer til ca. 1 mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Røde felt viser hvor det skal ryddes skog. Gul stiplet linje viser transportrute for tømmeret som skal fraktes ut fra feltet mellom Sverstad og Skotte. Illustrasjon: Google Earth og Bane NOR

Områdene som skal ryddes er markert med rødt i illustrasjonen ovenfor. Glommen Skog v/Tveitan & Bang Tynningslag begynner i feltene ved Sverstad går først og fortsetter videre til feltet mellom Sverstad og Skotte. Tømmeret mellomlagres ved Sverstad gård (se gul prikk). Fra det øverste hogstfeltet blir tømmeret fraktet ut langs den gule stiplede linjen, det inkluderer også en liten bit av lysløypa.

Området som blir berørt har både turterreng og lysløype, og vi oppfordrer de som skal ferdes i området om å bruke refleksvest.

Hogstmaskinene har mye lys på, og kan sees på god avstand. Både små og store kan bli nysgjerrige og se hva som foregår. Vi ber dere om å holde god avstand til maskinene, fordi de har en stor blindsone. Dessuten kan trær som blir felt, ta med seg andre trær.
Hvis du må passere tett innpå hogsmaskiner og lastebiler: Vink til føreren, og ikke gå før han har vinket tilbake – da vet du at han har sett deg.

Vi setter pris på om alle foresatte tar en prat med barna sine om at de må holde trygg avstand til hogstmaskiner og lastebiler.

Kontaktpersoner
Bane NOR, Trine Bratlie Evensen tlf. 930 89 550  
Tveitan & Bang Tynningslag AS, Tove Anita Tveitan tlf. 916 86 820