Mange ville se arkeologer i arbeid

Det ble folksomt på utgravingsfeltet da Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM/UiO) og Bane NOR inviterte til åpen dag torsdag 4. juli. Nær 150 personer var innom for å se arkeologene i arbeid og hva som er funnet så langt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De var bra oppmøte på åpen dag. I bakgrunnen ser vi et av utgravningsområdene og nærmest ser vi en såldestasjon. 
Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Før byggestart for det nye dobbeltsporet Nykirke-Barkåker, gjennomføres det omfattende arkeologiske utgravinger i den fremtidige jernbanetraseen. Arkeologene fra KHM/UiO undersøker denne sommeren flere store boplasser fra eldre steinalder. Den eldste av dem ligger på Løvås og er omkring 10 000 år gammel. Her graves det stadig ut nye gjenstander av flint og andre steinsorter, som vil gi arkeologene mengder med ny kunnskap om hvordan livet var på Skoppum for 10 000 år siden.

Flere ulike poster
På åpen dag var det var satt opp flere poster som de besøkende kunne gå innom. Første post var Bane NOR som informerte om det kommende utbyggingsprosjektet. Det var overraskende stor interesse blant de fremmøtte, som hadde mange spørsmål og var veldig positive til det som kommer.

Det var travelt på standen til Bane NOR. Mange var nysgjerrige på det nye dobbeltsporet. Foto: Mette Bye, Bane NOR

De resterende postene var bemannet av arkeologer fra KHM/UiO. Først var det en orientering om hvordan landskapet så ut for ca. 10 000 år siden. Deretter var det en egen post som viste noen av funnene som er gjort så langt, samt hvordan de ulike funnene kunne knyttes direkte til ulike redskaper og våpen som ble benyttet på den tiden.

Det er gjort mange spennende funn så langt. Her ser vi noen av dem og hvordan de kan kobles til redskap som var i bruk i steinalderen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

De neste postene var selve utgravingsfeltet som arkeologene jobber i nå. Der fikk de se hvordan arkeologene jobber, både med å grave ut, og hvordan de søker igjennom massene de fyller i bøttene. Denne prosessen kaller de å sålde, dvs. at de sikter/siler massene igjennom en rist for å få oversikt over steinbitene som ligger jorda.

Det var også en egen stasjon for de som hadde lyst til å prøve seg som arkeolog. En egen såldestasjon var satt opp for det formålet, det ble en populær avslutning.

Siste utgravingssesong
Arkeologene skal grave ut til sammen fem lokasjoner denne sommeren, to store og tre små. Når de pakker sammen i september, så blir hele traseen mellom Nykirke-Barkåker frigitt til utbygging av nytt dobbeltspor.

Bane NOR starter byggearbeidene i desember 2019 og det nye dobbeltsporet åpner for trafikk i slutten av 2024.