Grunnundersøkelser våren 2019

Bane NOR har behov for å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser på Kopstad, Solerød og Viulsrød. Undersøkelsene blir utført med geotekniske boringer i uke 11-13.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Borerigg i arbeid. Foto: Henning Liverød, Bane NOR

Undersøkelsene må utføres for å få informasjon om hva slags løsmasser som finnes i bakken, fordelingen av løsmassene og hvor lang ned det er til fjell. Grunnundersøkelsene er viktige for å kunne plassere jernbanen best mulig i forhold til omgivelsene, banens kurvatur og stigning.

Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som vil utføre undersøkelsene på vegne av Bane NOR, og alle berørte grunneiere blir kontaktet av NGI direkte.

Grunnundersøkelsene utføres ved grunnboring. Det betyr at tynne borstenger med borespiss bores ned i bakken ved hjelp av en beltegående maskin. Dersom det må bores i fjell, så kan det oppleves noe støy i perioder. Dersom undersøkelsene fører til skader, vil Bane NOR forsøke å utbedre forholdet snarest mulig.

Undersøkelsene starter opp 11. mars og er forventet å være gjennomført innen utgangen av mars. Nedenfor har vi markert områdene vi skal utføre grunnundersøkelser i.

På Kopstad skal det utføres grunnundersøkelse i området som er markert med rødt i bildet. Foto/Illustrasjon: Jarle Foss/Bane NOR

På Vilulsrød skal det utføres gunnundersøkelser i områdene som er markert med rødt i bildet. Her kommer den nye stasjonen. Foto/Illustrasjon: Jarle Foss/Bane NOR

Det skal utføres grunnboringer i og langs Solerødveien. Det blir iverksatt egne sikkerhetstiltak i forbindelse med boring i og ved veien. Det kan oppstå forsinkelser i trafikken i forbindelse med grunnboringene. Foto/illustrasjon: Jarle Foss/Bane NOR