Det blir byggestart til høsten

Torsdag 20. juni kom gladmeldingen, da Stortinget vedtok at det bevilges penger til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen. Det betyr at Bane NOR kan sette spaden i jorda allerede til høsten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av hvordan den nye stasjonen på Skoppum kan bli, med stor innfartsparkering og gode forbindelser til bil-, gang- og sykkelveier. Illustrasjon Vianova.

Prosjektsjef Anders Dahl Johansen er veldig glad for at stortinget fulgte anbefalingen fra samferdselsdepartementet i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Han forteller at Bane NOR har bygd opp en god og kompetent prosjektorganisasjon som har forberedt seg godt på at det kunne komme en investeringsbeslutning nå. Nå har vi en gjeng som gleder seg til å komme i gang med utbyggingen, sier Johansen. Han forventer at de har entreprenør på plass i oktober/november, og at byggearbeidene kan komme i gang for fullt fra november/desember. 

Dobler kapasiteten på Vestfoldbanen
Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker er en liten del av den storstilte InterCity-satsingen på Østlandet. Bane NOR skal bygge ca. 14 km med dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i prosjektet er også en ny stasjon på Skoppum, med tre spor til plattform, stor innfartsparkering og gode forbindelser til både bilveier og gang- og sykkelveier.

Når dobbeltsporet står ferdig i 2024, samtidig som nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, som også fikk klarsignal for byggestart 21. juni står ferdig, vil vi få sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg. Det betyr at kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg blir doblet. 

Mer jernbane for pengene
Forventet kostnad for Nykirke-Barkåker er 6.6 milliarder kroner. Dette er nesten 1 milliard kroner lavere enn anslaget i Nasjonal transportplan. Årsaken er at prosjektgruppen har jobbet godt med å optimalisere prosjektet for å finne gode kostnadsreduserende løsninger.

-For Nykirke-Barkåker prosjektet har det vært viktig å finne kostnadsreduserende tiltak, samtidig som vi legger stor vekt på å ta hensyn til lokale omgivelser og skape et fremtidsrettet kollektivtilbud, sier Johansen. Han ønsker å berømme hele prosjektorganisasjonen som har jobbet og tenkt godt for å komme fram til gode og kostnadseffektive løsninger av god kvalitet. Dette er viktig for oss, Bane NOR skal jo bygge mer jernbane for pengene!


Faktaboks
Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

  • Byggestart 2019
  • Ferdigstillelse 2024
  • 13,6 km dobbeltspor
  • Dimensjoneres for hastigheter opp mot 250 km/t
  • Ny stasjon på Skoppum
  • Tre tunneler
  • To bruer
  • Detaljregulering vedtatt i Tønsberg, Horten og Re kommuner i juni 2018
  • Forventet kostnad 6,6 milliarder

Anders Dahl Johansen og hans dyktige medarbeidere gleder seg til å komme igang med utbyggingen av det nye dobbeltsporet. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

  •