Bane NOR signerte kontrakt for bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen

Tirsdag 8. oktober signerte Bane NOR kontrakt for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker, på Vestfoldbanen. Det var en totalentreprise for underbygningsarbeidene som ble signert med det italienske arbeidsfellesskapet Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Pablo Sonnendrücker, (Salini Impreglio), Stine Ilebrekke Undrum (Bane NOR) og Giorgio Cassina (Imresa Pizzarotti), ser fram til å starte samarbeidet om å bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Kontrakten som har en verdi på 3660 MNOK, omfatter underbygningsarbeider for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i kontrakten er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km, samt ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon.

Fornøyd direktør
- Vi er trygge på at vi har valgt entreprenører som har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, sier Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum. Vi synes det er spennende med en ny aktør på det norske markedet, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med å skape fremtidens jernbane. Det nye dobbeltsporet skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg, og dette prosjektet skal bidra til å gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag, når det åpnes for trafikk i 2024, sier Undrum.

Lang fartstid
Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. er de største selskapene i Italia. Det er to solide selskaper med over hundre års erfaring fra store infrastrukturprosjekter, både nasjonalt og globalt. Selskapene ble enige om å opprette et arbeidsfellesskap for å utnytte felles kompetanse og erfaring for å gjennomføre dette prosjektet på best mulig måte.

-Salini-Impregilo og Impresa Pizzarotti er stolte over at Bane NOR har valgt vårt arbeidsfellesskap til å gjennomføre underbygningsarbeidene for denne viktige delen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, sier Global Operations Executive Director i Salini-Ipregilo, Pablo Sonnendrücker, Vi er også stolte over at vi nå kan bringe vår internasjonalt anerkjente jernbaneekspertise til Norge. Denne kontrakten signeres kun få dager etter åpningen av Cityringen metrolinjen i København, Danmark, som var starten på Salini-Ipregilos etablering i Norden, sier Sonnendrucker.

-Kontrakten er også en viktig milepel, som markerer starten for vår etablering i Norge, og vi tror at våre selskaper kan være ekstraordinære bidragsytere i gjennomføringen av Nasjonal Transport plan, sier Managing Director, Foreign Division i Impresa Pizzarotti, Giorgio Cassina. 

Arbeidsfellesskapet går umiddelbart i gang med å etablere riggplasser for å starte forberedende arbeider. Hovedarbeidene skal etter planen starte i november/desember og det nye dobbeltsporet skal etter planen åpnes for trafikk i slutten av 2024.

Jernbanetekniske arbeider vil bli utført med entreprenør som vil bli kontrahert senere i år, med planlagt oppstart av arbeidet våren 2022.

Viktig for InterCity
Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen, utgjør en viktig del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, InterCity-utbyggingen på Østlandet. Stortinget har gitt Bane NOR i oppdrag å utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dette bygger vi for å gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig vil det styrke regionene utenfor hovedstadsområdet og sørge for en mer klimavennlig vekst, fortetting og utvikling av byene.

Bane NOR og Joint Venture Salini impreglio og Impresa Pizzarotti signerte totalentreprisekontrakt for underbygningsarbeidene til Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Her er representanter fra alle tre selskap samlet under signeringen. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR