Bane NOR og elever ved Færder VGS utvikler ny type kabeltrekkekum

Bygg- og anleggsteknikk ved Færder VGS har fått i oppdrag å bygge en prototype på en ny type kabeltrekkekum for Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stolte elever ved Færder VGS, viser frem en av kabeltrekkekummene de holder på å bygge. Fra venstre Cie, Henrik, Hussein, Liam, Ibrahim, Jakob, Filmon og Trym. Faglærer Atle Jahren står bakerst. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

75 elever fordelt på 5 klasser på VG1 bygg- og anleggsteknikk ved Færder VGS i Tønsberg har fått et spennende prosjekt å jobbe med denne høsten. På oppdrag fra Bane NOR skal de bygge to kabeltrekkekummer som etter planen skal kunne brukes i forbindelse med InterCity-utbyggingen.

Sikkerhetsutfordring
Bakgrunnen for at det er Færder VGS som bygger kummene for Bane NOR, er at Bane NOR har utviklet en ny type aluminiums lokk til kabeltrekkekummer som bygges langs nye jernbanelinjer. Dagens kumlokk er laget i betong, og de legges på når anlegget er ferdig. De er så tunge at de er umulig å løfte vekk uten hjelp av store maskiner, derfor blir det benyttet diverse midlertidige løsninger under anleggsfasen.

SHA-rådgiver i Bane NOR, Geir Skyvulstad, forteller at de midlertidige lokkene, tynne treplater, rister el. utgjør stor sikkerhetsrisiko i utbyggingsprosjekter. Dette er snublefeller og det oppstår mange uønskede hendelser i tilknytning til disse, forklarer Skyvulstad.

Bane NOR har derfor fått utviklet en ny type lokk i aluminium som kan benyttes både i anleggsfasen og i driftsituasjon. Utfordringen er at det ikke er en standardisert størrelse på kabeltrekkekummene, derfor er det behov for å lage en ny «standard kum» som passer til de nye lokkene. 

Bane NOR henvendte seg til flere produsenter, men ingen ville ta på seg oppdraget siden det kun var snakk om å lage kun to kummer. Dermed kom ideen om å kontakte Færder VGS, som er en lokal skole med bygg og anleggslinje. 

Spennende oppdrag
Faglærer Atle Jahren forteller at skolen er veldig fornøyde med oppdraget de har fått. På VG1 skal elevene innom flere fag før de velger retning i neste skole år. De får blant annet prøve seg innen murerfag, tømrerfag, stillas, rørfag og betongfag, derfor er dette prosjektet helt supert for oss. Elevene får en smak av betongfaget innendørs i våre egne lokaler.

-Det er litt begrensning på hvor mange som kan delta samtidig, derfor rullerer klassene på å jobbe med trekkekummene. Vi håper at dette prosjektet kan inspirere flere til å velge betongfaget, når de skal velge seg studieretning for neste år. Det er viktig for rekrutteringen, sier Jahren.

Vurderer betongfaget til neste år
Trym Ellefsen (16) er en av elevene som jobber med prosjektet. Han forteller at han synes det var litt vanskelig å vite hvordan de skulle utføre ulike oppgaver da prosjektet startet opp, men han har lært veldig mye underveis. Det er veldig gøy å få være med på dette, sier Trym. 

-Planen for neste år var egentlig å søke meg til tømrer linja, men nå har jeg begynt å vurdere betongfaget også, forteller Trym.

Viktig prosjekt for Bane NOR
Ståle Singstad er byggeleder konstruksjoner på prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Han har fulgt opp arbeidene som elevene utfører, og sier at han er veldig fornøyd med det han har sett så langt.

- Elevene begynte på prosjektet rett før høstferien og de har en veldig god fremdrift. Kummene er ferdig forskalt og armert, elevene har selv kappet og bøyd 300 kg armering.  Om ca to uker er det klart for å støpe kummene. Deretter skal de herdes, før de etterhvert skal fraktes til Bane NORs prosjektkontor i Tønsberg, forteller Singstad.

I første omgang skal kabeltrekkekummen plasseres på utsiden av kontorriggen i Tønsberg, slik at andre enheter og divisjoner i Bane NOR kan komme og studere kummen, før vi tar en beslutning om å få satt den i produksjon.

En siste utfordring før levering
Det er en utfordring som gjenstår når kummene er ferdige. Betongkummene støpes opp/ned og løftekrokene befinner seg dermed ned mot gulvet, og er ikke tilgjengelig for løft. Kummene må derfor snus før de kan løftes opp på lastebil og transporteres bort. Vekten på hver av kummene er ca. 5 tonn og det kan være en utfordring for snuoperasjonen. Jahren forteller at dette er en nøtt som elevene skal få lov til å tenke ut en løsning på. Dette er nemlig første gang elevene får produsere noe som ikke skal ødelegges når det er ferdig, og det er litt ekstra stas, sier Jahren.