Bane NOR inngikk kontrakt om forberedende arbeider med H&K Sandnes

Larviksfirmaet H&K Sandnes AS vant kontrakten med Bane NOR om å legge om ca.400 meter av hovedledningen til Vestfold vann på Skoppum. Kontrakten med en verdi på 8,570 mill (eks. mva), ble signert i Tønsberg, 25. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foran fra venstre: Anders Dahl Johansen, prosjektsjef i Bane NOR og Rune Sandnes, daglig leder i H&K Sandnes AS.
Bak, fra venstre:  Bent Johansen, byggeleder i Bane NOR, Jan Wallace, driftssjef i Vestfold Vann IKS og Rolf Hansen prosjektleder i H&K Sandnes AS.
Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Bane NOR skal bygge dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker på Vestfoldbanen. På Viulsrød ved Skoppum, skal sporet gå i en 700 meter lang betongtunnel.

Byggegropa for betongtunnelen kommer i konflikt med hovedledningen til Vestfold vann, derfor må Bane NOR legge om vannledningen før totalentreprenøren kan starte opp med grunnarbeidene for betongtunnelen i begynnelsen av 2019.

H&K Sandnes AS starter arbeidene i siste halvdel av august, og arbeidet med ledningen skal være ferdig før jul 2019.

Det blir byggestart for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker i november/desember 2019. Tilbudsfristen for hovedarbeidene 30.juli, og Bane NOR går i forhandling med aktuelle tilbydere i løpet av august, med mål å signere kontrakt i månedsskiftet oktober/november. 

Bane NOR skal bygge ca. 14 km med dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i prosjektet er også en ny stasjon på Skoppum, med tre spor til plattform, stor innfartsparkering og gode forbindelser til både bilveier og gang- og sykkelveier.

Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig i slutten av 2024. Da skal etter planen også nytt dobbeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen skal stå ferdig. Med det får vi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg og en dobling av kapasiteten.