Arkeologene er tilbake

Nå er det klart for siste runde med arkeologiske utgravinger, før utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker starter til høsten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arkeologene fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo gjør seg klare til å grave ut steinalderboplasser på Løvås i Horten kommune. Her holder de på med å bygge en vaskestasjon. Boplassene er fra ca. 8 000 f. kr. og på den tiden var jordet vi ser i bakgrunnen en fjord. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR.

Arkeologene fra Kulturhistorisk museum skal gjennomføre utgravinger på to store og tre mindre lokaliteter i denne utgravingssesongen, som varer fra mai til september. De starter på Løvås og ved Solerødveien, som er de største lokaliteten som må graves ut (de to store røde prikkene i kartet nedenfor). I tillegg er det tre mindre lokaliteter på Kopstad, Snapsrød og Viulsrød som skal graves ut i august/september ( de tre små røde prikkene i kartet nedenfor).  

Det er fem lokaliteter som skal graves ut denne sesongen, de er markert med røde prikker på kartet. Illustrasjon ViaNova/Bane NOR

Hvorfor kommer arkeologene tilbake år etter år?
Arkeologi er en omstendelig prosess. Når det skal bygges ny infrastruktur, er det viktig å få kartlagt om det er viktige kulturminner som må tas vare på før byggearbeidene kan startes. 

Det første som skjer, er at fylkeskommunen gjennomfører arkeologiske forundersøkelser i det foreslåtte planområdet. Undersøkelsene blir utført ved hjelp av overflateregisteringer og georadarregistreringer.

Neste steg er å sjakte aktuelle områder for å se om det virkelig er spor etter tidligere bosettinger. Å sjakte vil si at man benytter gravemaskin til å fjerne det øverste jordlaget i søkesjakter, som er 2-4 meter brede og av varierende lengde. Når det øverste laget er fjernet, går arkeologene over med en krafse for å fjerne det øverste jordlaget. Når de kommer ned til undergrunnen, kan en arkeolog enkelt se om det finnes rester av boplasser og graver.

Arkeologene kaller det de finner under sjakting for strukturer. Hvis det ligger flere strukturer i et område, så kalles det en lokalitet som må undersøkes nærmere.

Mange lokaliteter
I planområdet for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, er det registrert 140 lokaliteter, mange av dem er fra eldre steinalder og fra jernalderen.

De arkeologiske forundersøkelsene ble gjennomført i våren 2016 og våren 2017. Arkeologene startet å sjakte aktuelle områder i august 2017.

Høsten 2018 var det klart for de første utgravingene. Da hadde arkeologene valgt ut de lokalitetene som de mente var interessante å se nærmere på, og det er dette arbeidet som nå skal videreføres i 2019. Det gjenstår nå tre lokaliteter som må undersøkes, før områdene kan frigis til utbygging av ny dobbeltsporet jernbane. 

Arkeologene er nå i gang med utgravingene på Løvås. Utgravningsleder, Gaute Reitan, fra Kulturhistorisk museum UIO forteller at det er påvist steinalderboplasser datert til år 8 000 f. kr. i området de nå skal grave ut. Han forteller at her har de levd av og ved sjøen, og at åkeren som ligger nedenfor utgravningsområdet i sin tid var en fjord. 

Nå skal kulturminnene graves ut for å frigjøre området til jernbaneutbygging. Planlagt byggestart for dobbeltsporet er i november/desember 2019 og det nye dobbeltsporet skal stå ferdig i slutten av 2024.

Det er et rikt område det skal graves i, det er gjort funn allerede mens arkeologene holder på å gjøre klar utstyret de skal benytte. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Funn av fint etter produksjon av redskap. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR