Åpent informasjonsmøte 4. desember

Vi har fått mange henvendelser vedr. om vi planlegger informasjonsmøte før byggestart for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Svaret er ja. Vi planlegger et åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen, onsdag 4. desember kl. 18.00-20.00.

Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

På møtet vil vi presentere entreprenørene som skal bygge det det nye dobbeltsporet, vi vil gi informasjon om status, fremdrift mm. 

Mer informasjon kommer før møtet, følg med på denne siden.