UNB01 - Underbygning Nykirke-Barkåker

•Entreprisen gjennomføres som en totalentreprise med NTK 15 som kontraktgrunnlag.
•Kontraktstørrelse: (kommer senere)
•Kunngjøring høsten 2018
•Signering sommer 2019
•Byggetid høst 2019 – medio 2023
•Etterarbeidet medio 2023 – ut 2024

Tabellen nedenfor viser hovedmengdene for entreprisen