Offentlig høring

På vegne av Horten, Tønsberg og Re kommuner kunngjøres i medhold av plan- og bygningsloven §12-10 at detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder er lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.


Klikk her hvis du vil se en noe større versjon av kartet i PDF. 

Forslaget til detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder, samt konsekvensutredning av deponiområdene,
er tilgjengelige her:

- Horten rådhus og Horten bibliotek
- Tønsberg rådhus og Tønsberg og Færder bibliotek
- Kommunehuset Revetal
-  www.banenor.no/nykirke-barkaker/regulering

Alle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 8. april 2018 til enten:

postmottak@horten.kommune.no
- Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
- Horten kommunes kartportal

Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId for den angjeldende kommunen
- PlanId 0701 00401 i Horten kommune
- PlanId 0704 20160146 i Tønsberg kommune
- PlanId 0716 20160037 i Re kommune

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:

Åpent informasjonsmøte i høringsperioden
Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30

Åpne kontordager
Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus

Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus

Spørsmål til planen kan rettes til:
Horten kommune v/Berit Vasstrand, tlf. 33 08 51 12, Berit.Vasstrand@horten.kommune.no eller
Vera Irene Gjersøe, tlf. 33 08 50 00, Vera.Gjersoe@horten.kommune.no

Tønsberg og Re kommune v/Ståle Sørensen, tlf. 33 34 86 20, stale.sorensen@tonsberg.kommune.no 

Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen v/ Torbjørn Landmark, mob: 915 52 684,  torbjorn.landmark@banenor.no