Nykirke-Barkåker: Nå begynner hogsten i traseen

Bane NOR er i gang med de forberedende arbeidene til bygging av nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Mandag 20. august startet ryddingen av skog.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arkivfoto fra hogstarbeid på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Foto: Bane NOR

Arbeidsområdet strekker seg fra Kopstad til Barkåker.
–Det blir oppstart på flere områder omtrent samtidig. På nordre Brekke starter arbeidene allerede mandag 20. august. Arbeidet er foreløpig anslått til å ta 5-6 uker, men det kan ta lengre tid, forteller Henning Liverød hos Bane NOR.

I Tangsrudmarka skal entreprenøren oppruste en vei for tømmertransport og anlegge riggplass. Gravemaskin ankommer tirsdag 21. august.

I området mellom Adal og Adalsborgen kommer det skogsmaskiner på plass rundt 23. august.
Arbeidet er foreløpig anslått til å ta 5-6 uker, men det kan ta lengre tid.

Alt skal bort
–Det er mye skog som skal bort. Først blir kratt og underskog saget ned med motorsag, dette gjør det lettere for de store hogstmaskinene å komme fram. Tømmeret blir kjørt bort, og til slutt blir alt av greiner og kratt kjørt gjennom fliskutter, forteller Liverød.

Hold avstand
–Arbeidet foregår for det meste i sparsomt bebodde områder. Det vi er reddest for, er at nysgjerrige turgjengere eller barn skal komme for nært de store maskinene. Det er viktig å huske på at et tre som felles kan dra med seg andre trær. Tilskuere bør ikke komme nærmere enn 70 meter, understreker HMS-ansvarlig hos entreprenøren, Tove Anita Tveitan.

Tømmertransport
Det er lagt vekt på å få minst mulig av tømmertransport på lokalt veinett, men noen steder er det ikke mulig å unngå.
–Det vil – på et senere tidspunkt – bli tømmertransport på Solerødveien og noe i Pauliveien. Vi er svært opptatt av at dette skal gjøres trygt og til minst mulig sjenanse for beboere og medtrafikanter. Vi vurderer fortløpende om det er nødvendig med tiltak her, understreker Liverød.

Stor jobb
Hovedentreprenør er Glommen skog, men det er folk fra underentreprenør Tveitan og Bang Tynningslag AS som skal utføre arbeidene. Kontrakten omfatter området fra Kopstad til Barkåker, og entreprenøren skal være ferdig med arbeidet i slutten av februar 2019

Ved spørsmål: Kontakt Henning Liverød hos Bane NOR: Henning.Liverod@banenor.no, 413 20 280