Informasjonsmøter og åpne kontordager

Det avholdes både et åpent møte og to åpne kontordager for deg som trenger mer informasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:

Åpent informasjonsmøte i høringsperioden
Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30

Åpne kontordager
Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus

Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus

OBS: Det hadde sneket seg inn en feil i avisannonsen - det var ikke samsvar mellom ukedag og dato.
Vi beklager dette. Over er korrekt informasjon.