Grensesnitt

På denne siden viser vi noen figurer som illustrerer grensesnittet mellom underbygning og jernbaneteknikk. Dette er bare prinsippskisser, de detaljerte tegningene vil framgå av konkurransegrunnlaget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Eksempel på grensesnitt mellom de to kontraktene i tunnel.
UNBO1 er markert med rødt, UNB10 er markert med blått, ERTMS er markert med magenta (rosa).


Eksempel på grensesnitt mellom de to kontraktene i dagsone.
UNBO1 er markert med rødt, UNB10 er markert med blått, ERTMS er markert med magenta (rosa).