Autorisasjoner innen elkraft og tele

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fagfolk som skal arbeide med elektriske anlegg må ha godkjenning for å utføre slikt arbeid.

Foretak som skal prosjektere og bygge elektriske anlegg og elektrisk utstyr må være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
Nyttig informasjon kan finnes på sidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/

Informasjon om godkjenning og registrering finnes bl.a. på disse sidene til DSB:
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/info_elvirksomhetsregisteret/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elektrofagfolk-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-utlandet/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/electro-professionals-who-have-acquired-professional-qualifications-abroad/

For arbeid med elektronisk kommunikasjonsnett må selskapet ha autorisasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (nkom).
Nyttig informasjon finnes bl.a. på sidene til nkom:
https://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/installasjon-og-autorisasjon/autorisasjon
https://eng.nkom.no/technical/network/authorization/authorisation