Varierende oppmøte på kontordag og medvirkningsmøte

Det var mange grunneiere, men få barn og ungdom som møtte da Bane NOR inviterte til åpent kontor og medvirkningsmøte for barn og unge tirsdag 25. april.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Emerson Skovly, Jonas Myrheim og Oline Moskvil var unge bidragsytere da Bane NOR inviterte til medvirkningsmøte for barn og unge. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Åpent kontor
Planleggingssjef Elsebeth Bakke forteller at det var bra oppmøte på åpent kontor. Mange grunneiere som blir berørt av utbyggingsprosjektet Nykirke-Barkåker hadde tatt turen, og det ble travelt spesielt for grunnerververne. De fleste spørsmålene dreide seg om hvordan den enkelte blir berørt i anleggsgjennomføringen eller i permanentsituasjon, og det er jo hensikten med en slik dag, forteller Bakke.

Medvirkningsmøte for barn og unge
Litt senere på dagen var det klart for medvirkningsmøte for barn og unge. Oppmøtet var noe dårligere, kun tre barn lot seg lokke av løftet om pizza, brus, og informasjon om dobbeltsporet.De tre bidro med mye nyttig informasjon, blant annet om hvilken vei de sykler/går til skolen i de ulike årstidene. 

Ved hjelp av 3D-modellen som Bane NOR bruker til å prosjektere det nye sporet, så kunne de vise hvilken vei de sykler om sommeren, og hvilken snarvei du bruker når de går om vinteren. Da fikk barna selv se at den nye jernbanen krysser snarveien over jordet, og de fikk se hvilken vei de må gå når det nye sporet er på plass. 

Ekstra stas var det nok å få lov til å kjøre 3D-moddelen selv. Barna var litt skeptiske til å begynne med, men da de skjønte at det nesten var som å spille dataspill, så var de klare for å prøve, og de løste det med glans. Etter en kort instruksjon fra oppdragsleder Sven Narum i Vianova, så overtok de kontrollen av modellen uten problemer.

Barna fikk kjøre 3D modellen, og fant frem til eget hus og andre kjente områder i nærmiljøet. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Bakke forteller at det blir en ny runde med åpent kontor i mai/juni, mer informasjon kommer på  Bane NOR sine nettsider.