Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker

Nykirke-Barkåker er klare med et nytt nyhetsbrev. Det sendes ut i nærområdet til prosjektet i uke 47. Scroll deg ned under bildet for å få link til nyhetsbrevet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

nyhetsbrevet kan du lese mer om hva som er gjort så langt og hva vi jobber med nå. Bane NOR oversender reguleringsplanforslag  til førstegangsbehandling til kommunene fredag 24. november. I den anledning inviteres det til informasjonsmøte på Bakkenteigen torsdag 30. november kl. 18.00.