Kartlegging av fisk i bekker

I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, skal Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomføre forundersøkelser i vannmiljø som vil kunne påvirkes i anleggsperioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Elfiske utføres med et elektronisk fiskeapparat. Illustrasjonsbilde fra Farriseidet-Porsgrunn prosjektet. Foto: Freddy Samson Fagerheim, Bane NOR

NIBIO skal kartlegge fiskebestanden i bekker som kan påvirkes av prosjektet, blant annet for å få et grunnlag for oppfølging i anleggsperioden.

Fiskeundersøkelsen skal gjennomføres (se kart lenger ned i saken) i Undrumsdalsbekken, Sverstadbekken, Svartedalsbekken,  Kopstadbekken, Adalsbekken og Bondalsbekken, og utføres med et elektronisk fiskeapparat på flere prøvepunkter i vassdragene. Elfiske betyr at det fiskes med et elektrisk fangstapparat, som med pulserende likestrøm bedøver fisken uten å skade den.

NIBIO planlegger å gjennomføre fiskeundersøkelsen i slutten av august. NIBIO vil ta kontakt med berørte grunneiere for å  avtale tidspunkt for besøk, antall besøk, atkomstveier og evt. istandsetting etc.