Fastsatt planprogram for deponier

Horten- og Tønsberg kommuner har fastatt planprogrammet for deponiområder for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Du finner planprogrammet litt lenger ned på siden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet er utarbeidet av rådgivergruppen AAJ på oppdrag fra Bane NOR. Rådgivere for arbeidet har vært en konsulentgruppe bestående av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Grindaker AS, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) NGI (Norges Geotekniske Institutt), Geovita AS, ECT AS, Birger Heyerdahl AS, LPO arkitekter AS, Safetec Nordic AS og Brekke&Strand AS.

Planprogrammet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn (samtidig med varsling av planoppstart) den 28.11.2016 med frist 13.01.2017 for merknader.

Planprogrammet ble fastsatt i Horten kommune 4.4.2017 og i Tønsberg kommune 6.4.2017. Kommunenes vedtak er vedlagt planprogrammet som egne dokumenter.

Her finner du fastsatt planprogram for deponiområder for dobbeltspor Nykirke-Barkåker.