Åpent møte i Horten 28. mars

Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte i forbindelse med reguleringsplanarbeid for dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Terje Hammersland, Bane NOR

Bane NOR arrangerer to møter i Horten tirsdag 28. mars. Her finner du en oppsummering av møtene og presentasjonene som ble brukt.

Kl. 13.00-14.30 i Horten rådhus, for Horten kommunestyre og evt. andre interesserte.
Kl. 18.00-20.00 på Bakkenteigen, A1-30 aud. Larvik. Møtet er åpent for alle.

På møtene vil Bane NOR blant annet informere om:

  • Vurderte linjer ved Sletterødåsen
  • Håndtering av overskuddsmasser
  • Bane NORs kommentarer til et utvalg av merknader til varslet reguleringsplan

Møtet i Horten rådhus, er i utgangspunktet et informasjonsmøte for kommunestyret i Horten. Møtet er åpent for alle som er interessert, men det kan være begrenset plass. 

På kveldsmøtet som er åpent for alle, vil vi også vise frem kart med registreringer av ulike miljøtema for deponiområdene. Vi håper at vi kan få hjelp til å kvalitetssikre grunnlagsdata for disse kartene. 

Vi har også satt av tid til spørsmål til Bane NORs representanter. 

Vel møtt!