Åpent informasjonsmøte 30. november

Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte for å informere om reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR inviterer til åpent møte i auditorium Larvik, på Bakkenteigen. Foto: Terje Hammersland, Bane NOR

Møtet finner sted på Bakkenteigen, A1-30 auditorium Larvik kl. 18.00-21.00, torsdag 30. november.

På møtet vil Bane NOR gi en orientering om reguleringsplanforslaget for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, som oversendes til kommunene for førstegangsbehandling 24. november 2017.

Møtet er åpent for alle, og Bane NOR har sammen med sine rådgivere satt av tid til å svare på spørsmål etter gjennomgangen.  

Vel møtt.