Åpen kontordag på Nykirke 25. april

Bane NOR inviterer til åpen kontordag på Nykirke Bygdehus, tirsdag 25. april. Da kan du stille spørsmål om reguleringsplanarbeidet for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På åpen kontordag får du mulighet til å stille spørsmål om det som angår deg og din eiendom. Illustrasjonsfot: Hilde Lillejord, Bane NOR

Åpen kontordag

Tid:
Tirsdag 25. april kl. 15.00-17.30
Sted: Nykirke Bygdehus, Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke

Åpen kontordag arrangeres fra kl. 15.00 til kl. 17.30. Det vil da være anledning til å stille spørsmål om det pågående planarbeidet, til representanter fra Bane NOR og rådgivergruppen.

Fra kl. 17.00-19.00 arrangerer Bane NOR medvirkningsmøte for barn og unge, på samme sted. 

Vel møtt.