Nykirke-Barkåker, valget falt på alternativ 3 - Skoppum vest

- Vi er meget godt fornøyde med at de tre kommunene Re, Horten og Tønsberg nå enstemmig har vedtatt sine kommunedelplaner og dermed gått inn for Jernbaneverkets forslag til korridor mellom Nykirke og Barkåker: alternativ 3 – Skoppum vest, kan en tilfreds planleggingssjef for Nykirke-Barkåker, Elsebeth Anicken Bakke konstatere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket.

Alternativ 3 – Skoppum vest kom best ut i den samfunnsøkonomiske analysen og nest best i utredningen av andre samfunnsmessige virkninger. Alternativ 3 gir også best måloppnåelse og jernbaneteknisk funksjonalitet, med færrest negative konsekvenser og lavest investeringskostnad.

Hva nå?
Nå som korridoren for dobbeltspor på strekningen er fastsatt gjennom vedtak av kommunedelplanene for Nykirke-Barkåker i de tre kommunene, vil traseen bli videre optimalisert og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan. Vi planlegger å varsle oppstart av reguleringsplan i slutten av november i år. I den forbindelse vil vi invitere til informasjonsmøter og vi vil legge ut informasjon på våre nettsider og på Facebook. Følg med!