Åpent informasjonsmøte for Nykirke-Barkåker

Tirsdag 6. desember ble det holdt et åpent informasjonsmøte på Bakkenteigen høgskolesenter i Horten. Jernbaneverket ønsket å invitere til informasjonsmøte som et resultat av at det nå er varslet oppstart av reguleringsplanen. Her fikk interesserte en innføring i neste fase av Nykirke-Barkåker prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Presentasjonen fra åpent møte (PDF)

Fra Jernbaneverket holdt planleggingssjef Elsebeth A. Bakke, grunnervervsleder Martin Mikaelsen innlegg, mens Sven Narum og Gunnar Ridderström fra rådgivergruppen gav de oppmøtte en innføring i hvor den foreslått linje vil gå, samt en orientering om planprogram for deponiområdene.

Bakke gikk igjennom hva som hadde blitt gjort siden det siste informasjonsmøte i juni og fortalte kort om InterCity-utbyggingen og status for Nykirke-Barkåker.

Lydhør forsamling
Det var en lydhør forsamling som fikk fortalt hva varsling av planområder innebærer, mindre ble heller ikke interessen da Bakke kunne vise forskjellen på et prosjekt i en annleggsfase og hvor fint det kan se ut når man er over i en permanent situasjon.

Publikum fikk se en 3D-modell av den linjen som nå er foreslått og hvordan den ligger i terrenget. Tilhørerne fikk også forklart hvorfor den anbefalte linjen er foreslått og en forklaring på de tekniske føringer, økonomiske vurderinger og de inngrep i terrenget denne linjen vil få.

Ta kontakt
Grunnerversleder Martin Mikaelsen hadde en grundig gjennomgang av hva det innebærer med grunnerverv og oppfordret i sitt innlegg berørte grunneiere til å ta kontakt om de har spørsmål.

Møtet ble avsluttet med en spørsmål og svar runde. Det kom ikke mange spørsmål, men noen av de oppmøtte benyttet anledningen til å ta en prat med de ansatte fra Jernbaneverket og konsulentene etter møtet.

Åpne møter og åpne kontordager
- Vi vil arrangere flere åpne møter og åpne kontordager ut over våren, slik at alle de som måtte ha spørsmål, skal få svar på det de lurer på, avsluttet planleggingssjef Bakke.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, finner du vår kontaktinformasjon her:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/kontakt-oss/

Prosjektes nettside:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/nykirke-barkaker/

Prosjektets Facebookside:
Jernbaneverket: Vestfoldbanen

Fra høyre Prosjekteringsleder Torbjørn Landmark, offentlig plan og planleggingssjef Elsebeth A. Bakke fra Jernbaneverket i samtale med en av mange som kom med spørsmål etter møtet.