Gjenbruk av masser på Nykirke-Barkåker

Bane NOR vil i 2019 starte arbeidet med nytt dobbeltspor fra Nykirke i Horten kommune til Barkåker i Tønsberg kommune, Vestfold. Prosjektet som blant annet har to fjelltunneler er anslått å få et overskudd av stein- og løsmasser på ca. 1,7 millioner kubikkmeter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Masser til selvkost
Bane NOR er i gang med å kartlegge potensielle interessenter for kjøp eller henting av masser til selvkost i tidsrommet 2020-2021. Ved kjøp eller mottak av masser forutsettes en minimum mottakskapasitet på 100 000 kubikkmeter masse. Bane NOR ber potensielle kjøpere eller mottakere av stein- eller løsmasser henvende seg med informasjon om mengden masser, aktuelt tidsrom, sted og kontaktperson i organisasjonen/prosjektet hvor det ønskes masser. Frist for henvendelse er 1.mars 2017.

Kartlegging 
Etter at aktuelle interessenter er kartlagt vil Bane NOR avklare de praktiske, økonomiske og juridiske premissene for levering av masser. Dette forventes avklart i løpet av 2018/2019.

For mer informasjon om prosjektet kontakt: Gunnar Gjellan i Bane NOR på telefon 481 31 172, eller e-post: Gunnar.Gjellan@banenor.no.