Enstemmig fra Horten, Re og Tønsberg

Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker har blitt enstemmig vedtatt sendt på høring av kommunene Horten, Re, og Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I februar overleverte Jernbaneverket sitt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, til kommunene Horten, Re og Tønsberg. Etter førstegangsbehandlingen i de tre kommunene, ble Jernbaneverkets forslag, alternativ 3 (Skoppum vest), enstemmig vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

- Det er gledelig at vårt anbefalte forslag ble så godt mottatt i alle kommunene, sier planleggingsjef Elsebeth A. Bakke. 

Høring og offentlig ettersyn
Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold til plan- og bygningsloven.  Frist for innsending av høringsuttalelser er 20. juni 2016.

Forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning er tilgjengelig på:

Jernbaneverkets nettsider

Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek

Tønsberg kommune: Kundemottak på Byfogdløkken v/ H. Wilhelmsens allé 1 og Tønsberg bibliotek

Re kommune: Kommunehuset Revetal

Høringsuttalelser kan sendes til:

Horten kommune eller pr post til:

Horten kommune
Postboks 10
3191 Horten

Høringsuttalelsen merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker»