Enstemmig fra Horten, Re og Tønsberg

Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker har blitt enstemmig vedtatt sendt på høring av kommunene Horten, Re, og Tønsberg.

I februar overleverte Jernbaneverket sitt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, til kommunene Horten, Re og Tønsberg. Etter førstegangsbehandlingen i de tre kommunene, ble Jernbaneverkets forslag, alternativ 3 (Skoppum vest), enstemmig vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

- Det er gledelig at vårt anbefalte forslag ble så godt mottatt i alle kommunene, sier planleggingsjef Elsebeth A. Bakke. 

Høring og offentlig ettersyn
Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold til plan- og bygningsloven.  Frist for innsending av høringsuttalelser er 20. juni 2016.

Forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning er tilgjengelig på:

Jernbaneverkets nettsider

Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek

Tønsberg kommune: Kundemottak på Byfogdløkken v/ H. Wilhelmsens allé 1 og Tønsberg bibliotek

Re kommune: Kommunehuset Revetal

Høringsuttalelser kan sendes til:

Horten kommune eller pr post til:

Horten kommune
Postboks 10
3191 Horten

Høringsuttalelsen merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker»