Behov for flere grunnundersøkelser

I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker, har Jernbaneverket behov for ytterlige grunnundersøkelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har utredet tre korridorer som ble oversendt til kommunal behandling i februar. Der hvor korridorene sammenfaller i nord fra Nykirke til Kopstad og i sør fra Brekke til Barkåker, er det nå planlagt ytterligere grunnundersøkelser.

Grunnboringene gjennomføres av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Foto: NGI

Flere detaljer om grunnforholdene
Formålet med undersøkelsene er å etablere enda mer detaljerte grunnlagsdata og opplysninger om grunnforholdene. Grunnundersøkelsene vil være et viktig faktagrunnlag for å finne en best mulig plassering av traseen.

Det er også behov for informasjon om grunnforhold og stabilitet utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider. Det er derfor ingen direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet.

Berørte grunneiere vil bli varslet
Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket vil på forhånd innhente tillatelse fra de grunneierne som vil bli berørt av undersøkelsene.Der hvor korridorene sammenfaller i nord fra Nykirke til Kopstad og i sør fra Brekke til Barkåker, er det nå planlagt ytterligere grunnundersøkelser. Foto: Anne Mette Storvik, JBV

- Vi vil ta kontakt med grunneierne og få informasjon om terreng, og andre lokale forhold. På bakgrunn av denne informasjonen vil vi forsøke å tilpasse borepunktene slik at de er minst mulig til ulempe, sier planleggingssjef Elsebeth Bakke.

Utføres i sommer
Arbeidene vil etter planen starte i mai og fortsette ut august/september. Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.

Kontaktinformasjon
For flere spørsmål angående grunnundersøkelsene, ta kontakt med grunneierkontakt: Magnus Billing