Åpne møter i Horten 2. juni

Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte og kontordag i forbindelse med at kommunene Re, Horten og Tønsberg har vedtatt å sende Jernbaneverkets anbefalte forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning på høring og offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I de åpne møtene ønsker Jernbaneverket å få informasjon om viktige lokale forhold (arkivbilde fra juni 2015), foto: Hilde Lillejord, JBV.

I møtene vil Jernbaneverket i tillegg til å informere, også få innspill om lokale forhold innbyggerne i kommunene mener er viktig. Denne informasjonen vil sammen med kunnskap fra befaringer, registreringer, grunnundersøkelser og arkeologiske forundersøkelser, legge grunnlaget for den videre planleggingen av nytt dobbeltspor.  

Høringsfrist til planforslaget er 20. juni 2016.

Sted: Best Western Hotell i Horten

Åpen kontordag 2. juni, kl. 12.00 – 18.00.
Det vil her være mulighet for å snakke med medarbeidere fra Jernbaneverket og våre rådgivere.

Åpen informasjonsmøte 2. juni, fra kl. 18.00 – 20.00.
Jernbaneverket vil informere om forslaget til kommunedelplan og videre arbeid.

Gjennom vedtak av kommunedelplanen skal korridoren for nytt dobbeltspor fastsettes og båndlegges for videre planleggingI neste planfase, reguleringsplan, skal endelig plassering og utforming av jernbanetraseen fastsettes. Etter avtale med kommunene, vil Jernbaneverket allerede nå starte forberedelse til neste planfase.

Planforslaget er tilgjengelig på prosjektets nettside.