Åpent informasjonsmøte om Nykirke-Barkåker den 6. desember

Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte klokken 18.00 på Campus Vestfold (Bakkenteigen), auditorium Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Velkommen

 • Status Nykirke-Barkåker
  • Vedtatt korridor i kommunedelplanen
 • Optimalisering av trase innenfor korridor 3 (inkl.3D)
 • Varsling av reguleringsplan
 • Planprogram deponiområder

Pause

 • Høringsuttalelser reguleringsplan og planprogram
 • Medvirkning i reguleringsprosessen
 • Grunnerverv
 • Spørsmål i plenum
 • Kommende møter, hvor finner dere informasjon
 • Oppsumering og avslutning

Det vil bli mulighet for å stille representanter fra Jernbaneverket spørsmål.

Vi ønsker velkommen!