Anbefaling av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

17. februar presenterer Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunene Horten, Re og Tønsberg.

Dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker utformes med en standard og kvalitet som sikrer 100 års levetid, med strenge tekniske føringer til sporgeometri og jernbaneteknikk. Foto: Anne Mette Storvik/JBV.

Jernbaneverket har gjennom hele 2015 gjennomført en omfattende konsekvensutredning som grunnlag for anbefaling av korridor mellom Nykirke og Barkåker. I morgen, onsdag 17. februar, legges anbefalingen fram for kommunestyrene i Horten, Re og Tønsberg, fylkestinget i Vestfold og medlemmene av Plattform Vestfold (primært Vestfold fylke).

Åpent informasjonsmøte
Dagen etter inviterer Jernbaneverket til et åpent møte der vi informerer om anbefalingen for nytt dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor. 

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00. 
Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til representanter for Jernbaneverket.

Jernbaneverket oversender planforslaget til førstegangsbehandling i kommunene Re, Horten og Tønsberg etter møtet 17. februar. Etter avtale med kommunene vil sentrale plandokumenter legges ut på Jernbaneverkets nettside når anbefalingen er offentliggjort.