Anbefaling av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

17. februar presenterer Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunene Horten, Re og Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker utformes med en standard og kvalitet som sikrer 100 års levetid, med strenge tekniske føringer til sporgeometri og jernbaneteknikk. Foto: Anne Mette Storvik/JBV.

Jernbaneverket har gjennom hele 2015 gjennomført en omfattende konsekvensutredning som grunnlag for anbefaling av korridor mellom Nykirke og Barkåker. I morgen, onsdag 17. februar, legges anbefalingen fram for kommunestyrene i Horten, Re og Tønsberg, fylkestinget i Vestfold og medlemmene av Plattform Vestfold (primært Vestfold fylke).

Åpent informasjonsmøte
Dagen etter inviterer Jernbaneverket til et åpent møte der vi informerer om anbefalingen for nytt dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor. 

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00. 
Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål til representanter for Jernbaneverket.

Jernbaneverket oversender planforslaget til førstegangsbehandling i kommunene Re, Horten og Tønsberg etter møtet 17. februar. Etter avtale med kommunene vil sentrale plandokumenter legges ut på Jernbaneverkets nettside når anbefalingen er offentliggjort.